Politica de confidentialitate


Ultima actualizare: mai 2018

 1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale BRAMITECH SRL cu sediul în Dimitrie Pacurariu 49, Scheia, 727525, Jud. Suceava, Romania, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.bramitech.ro. („Site-ul”)
 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

   • Dacă sunteți client al Site-ului, BRAMITECH SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:
    • nume şi prenume,
    • codul numeric personal
    • telefon,
    • adresa de e-mail,
    • adresa de facturare,
    • adresa de livrare, 
    • IP
    • date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul www.bramitech.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.
     În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de Bramitech srl.
    • Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Bramitech srl va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.
      1. Scopurile și temeiurile de prelucrării

      • Dacă sunteți client al Site-ului, Bramitech srl prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
       • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Bramitech srl, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
        • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Bramitech srl, definit în cuprinsul Comanda si livrare. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Bramitech srl.
         • Nume și adresă
          • confirmarea comenzii
          • emiterea facturii - conform reglementărilor legale în vigoare transferăm aceste informații către ANAF
          • livrarea comenzii – emiterea documentului de transport în platforma curierului solicită numele și adresa pentru efectuarea livrării
         • Adresa de email
          • confirmarea comenzii
          • informarea ta cu privire la stadiul comenzii
         • Numărul de telefon
          • livrarea comenzii – emiterea documentului de transport în platforma curierului solicită numărul de telefon
          • informarea prin sms cu privire la stadiul comenzii
         • Datele de facturare

       În cazul în care ne-ai furnizat datele de facturare (CNP, CUI, Numărul de Înregistrare la Registrul Comerțului, Adresa Sediului Firmei, Contul Bancar, Numele Băncii, Numele Reprezentantului Legal, Funcția Reprezentantului Legal), folosim aceste date pentru a încheia contractul la distanță.

          • Codul Numeric Personal (CNP) – este utilizat, în cazul în care îl comunici, doar pentru emiterea facturii conform solicitării ANAF.
          • Datele despre browser/IP/dispozitiv Folosim aceste date pentru a determina cum folosești site-ul nostru, scopul fiind să facem schimbările necesare pentru ca tu să găsești mai ușor informațiile pe care le cauți și să îmbunătățim experiența ta de cumpărare și pentru a me proteja în cazul unei utilizări frauduloase a acestui site.
        • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Bramitech srl în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
         • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Bramitech srl de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.
        • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Bramitech srl, prin intermediul Site-ului.
         • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
        • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.
         • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Bramitech srl de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
        • Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Bramitech srl prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

         • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Bramitech srl, prin intermediul Site-ului.
          • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

         • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.
          • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Bramitech srl de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

         1. Durata pentru care vă prelucrăm datele


         Ca principiu, Bramitech srl va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
         În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Bramitech srl (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
         În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Bramitech srl va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 7 de mai jos. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.
         Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Bramitech srl va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Bramitech srl pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

         1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal


         Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Bramitech srl poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Bramitech srl în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului  ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri:
         • pentru administrarea și găzduirea Site-ului - NET Design srl - Mxhost
         • pentru facturare: Intelligent IT srl - Smartbill
         • pentru livrare: FAN Courier Express SRL - Fan Courier
         • pentru plăți online: EuroPayment Services s.r.l.. - platforma EuPlatesc
         • pentru publicitate online - Google Ireland Limited

         1. Transferul datelor cu caracter personal


         Datele cu caracter personal furnizate către Bramitech srl pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană și doar pentru scopurile menționate mai sus.


         1. Drepturile de care beneficiați


         În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:


         • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Bramitech srl, conform celor descrise în prezentul document;

         • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Bramitech srl cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

         • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Bramitech srl a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

         • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
          • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
          • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
          • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
          • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
          • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
          • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

         Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Bramitech srl să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;


         • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
          • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
          • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
          • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
          • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

         • dreptul la portabilitatea datelor
          •  dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit;
          • dreptul ca aceste date să fie transmise de către Bramitech srl către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

         • dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
          • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Bramitech srl sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Bramitech srl poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
          • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

         • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

         • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
         Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@bramitech.ro
         Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să citiți Politica de cookies.